Management Trainingen

Human Resources: Duurzame inzetbaarheid of spelen met levens?

Op het eerste gezicht klinkt dit enigszins overdreven, maar de realiteit binnen veel organisaties wijst ons op een dreigende tendens om de mens te beschouwen als een schier onuitputtelijk stuk gereedschap, met alle negatieve gevolgen van dien. Hoe kunnen we de arbeidsverhoudingen in een organisatie veranderen, op een manier die optimaal gebruik maakt van onze menselijke kwaliteiten en deze zelfs verder tot bloei brengt, terwijl onze productiviteit er niet onder leidt en misschien wel toeneemt?

BUDO in business levert een oplossing op maat voor uw organisatie. Na een zorgvuldige analyse zullen we in overleg meet u gaan bepalen welke elementen in de bedrijfsvoering moeten veranderen en welke juist benadrukt moeten worden. Onze 20 jarige ervaring is daarbij ons sterkste punt. Al sinds 1998 leveren wij maatwerk aan bedrijven en instellingen in heel Nederland!

Verandermanagement – Conflictmanagement

Van slachtoffer naar regisseur
Organisatieveranderingen roepen vaak weerstand op. In de training van slachtoffer naar regisseur leer je je angst voor het onbekende om te zetten in het omarmen van het avontuur. Verzet wordt meedenken. Negatieve emoties maken plaats voor creativiteit. Als je in staat bent om zelf mede vorm te geven aan de nieuwe situatie, dan neemt de motivatie en productiviteit toe.

“Dankzij deze training zit ik weer beter in mijn vel en kan ik mijzelf als mens beter ontplooien binnen mijn werksituatie”.

Van impuls naar impact
In een conflictsituatie reageren veel mensen impulsief. Het is de macht der gewoonte, maar dat kan helemaal verkeerd uitpakken. In de training van impuls naar impact leer je de impuls uit te stellen door goed te registreren wat er gebeurt, te besluiten wat een passende reactie is en daarnaar te handelen.

“Ik ben me ervan bewust geworden dat ik mijn reactie kan kiezen. Ik schiet niet langer in een kramp en bereik vaker mijn doel. Ik ben een stuk een relaxter geworden.”


Denkt u dat wij iets kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met Marc Jongsten voor een persoonlijk advies 06-29518441 of mail ons: m.jongsten@gmail.com